• Doğru Kararlar Başarıya Ulaştırır...

Temelden Çatıya Yalıtım Çözümleri

Yalıtım Uygulamalar

Oryapı Hakkında

Kurulduğu yıldan günümüze hizmet verdiğimiz tüm sektörlerde çalışanlarımızın, tüm iş ortaklarımızın ve halkımızın takdiri ve güvenini kazanmış olmanın verdiği sorumluluk bilinci ile geleceğe yol alıyoruz. ORYAPI İnşaat Nakliye ve Yapı Malzemeleri hayata geçirdiği projelerle Kocaeli şehrine ve ülkemize yeni değerler katmaktadırlar. ORYAPI İnşaat Nakliye ve Yapı Malzemeleri, çalışanları ve yaşattığı değerleri ile bir bütündür. Şirketimizin en başta gelen sorumluluğu, vizyon ve misyonuna uygun hareket ederek tüm paydaşları için değer üretmek, davranış ve ilkeleriyle saygın ve örnek bir kurumsal kültür oluşturmaktır. Başarma azmi, dürüstlük ve şeffaflık, müşteri memnuniyeti, küreselleşme ve topluma katkı ORYAPI İnşaat Nakliye ve Yapı Malzemeleri’nin temel değerleri ve kurumsal stratejisinin itici güçleridir.

Bayiliklerimiz